מדורים: עובדים זרים לסיעוד טיפול בקשישים ציוד עזר לקשישים גופים חיצוניים תזונה בתי אבות מכשירי שמיעה מטפלות סיעודיות


תביעה לגמלת סיעוד- איך מגישים ומה עושים?


כיצד תוכלו לדעת אם אתם או יקירכם זכאים לקצבת סיעוד? הנה כמה פרטים שיכולים לעזור לך לדעת אם אתם זכאים או לא

תנאי ראשון: על המבקש להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (62 לנשים ו-67 לגברים).

תנאי שני: מטופלים שאינם יכולים לבצע לבדם פעולות יום יומיות וצריכים עזרה שוטפת בכל שעות היממה, יגישו את המסמכים המעידים על כך או שיעברו מבחן תלות.

מבחן התלות בוחן למעשה את הצורך של התובע באדם אחר לביצוע 5 פעולות הבאות:

  1. ניידות
  2. הלבשה
  3. רחצה
  4. אכילה
  5. טיפול בהפרשות
     
אך גם בוחן את מידת ההבנה, התמצאות במרחב וזיהוי קרובים של התובע. במידה והמסמכים שיספק התובע יעידו על רמת תפקודו, לא יהיה צורך במבחן תלות.
 

אחרי שהתובע יעמוד בשני התנאים הראשונים ( תושב ישראל בגיל הפרישה ובדיקה האם התובע זקוק לסיוע/השגחה), הוא יצטרך לענות על הקריטריון השלישי הנוגע למקום מגוריו.
 

תנאי שלישי: תובע אשר מתגורר ב"קהילה" (בבית או בדיור מוגן) עונה על הקריטריון.

 

תנאי הרביעי: אי קבלת אחת מהקצבאות הבאות (במידה והתובע מקבל את אחת הקצבאות הללו יהיה עליו לבחור בינן לבין קצבת הסיעוד):

קצבת שירותים מיוחדים.

קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה.

גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.

הטבה ממשרד הביטחון המהווה כפל עם גמלת סיעוד

תנאי חמישי:  עמידה במבחן ההכנסה. למעשה, הכנסותיו של התובע תיבדקנה (לא כולל קצבת ניצולי שואה או הכנסות ממוסד סיעודי פרטי). במידה והתובע משלם מזונות או תשלום שכר דירה, הוצאות אלו יופחתו בחישוב הכללי.
 

 

טבלת הזכאות לגמלת סיעוד על-פי הכנסות:  
מצב משפחתיסכום ההכנסה החודשית נכון לינואר 2019שיעורי הגמלה
יחידעד 10,273 ש"חגמלה מלאה
יחידמעל 10,273 ש"ח ועד 15,409.5 ש"חגמלה מופחתת, בשיעור של 50%
יחידמעל 15,409.5 ש"חאין זכאות לגמלה
זוגעד 15,409.5 ש"חגמלה מלאה
זוגמעל 15,409.5 ש"ח ועד 23,114.25 ש"חגמלה מופחתת, בשיעור של 50%
 

לאחר מבחן התלות שנערך למי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד, פקיד התביעות מחשב את סך הנקודות שצברו וקובע את שיעור הזכאות. בהתאם למספר הנקודות נקבעת רמת גמלת הסיעוד. ישנן 6 רמות:

הביטוח הלאומי משתמש במושג שנקרא יחידת שירות, זהו שווה ערך ל-256 ש"ח או שעת טיפול בבית.

 

רמה 1:

גמלת סיעוד רמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן בו ניתן לקבלה. הזכאים יכולים לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות*:

9 יחידות שירות ,טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).

5.5 יחידות שירות, אותן ניתן לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל הגמלה הכספית).

*ניתן לשנות את הבחירה בכל שלב.

רמה 2:

גמלת סיעוד ברמה 2 מקנה למבוטחים 10 שעות טיפול שבועיות , או 5 שעות טיפול למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

ניתן לקבל עד 4 יחידות שירות בכסף, למשך שנה בלבד.

רמה 3:

מקבל גמלת סיעוד ברמה 3 המעסיק עובד זר, זכאי ל- 12 שעות שבועיות של מטפל אישי בבית, או 6 שעות - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

מקבל גמלת סיעוד ברמה 3 המעסיק מטפל ישראלי, זכאי ל-15 שעות שבועיות. מקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו יקבל -7.5 שעות שבועיות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל- 2 שעות טיפול בבית.

ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

רמה 4:

גמלת סיעוד ברמה 4 מקנה 16 שעות טיפול שבועיות למעסיקים של עובד זר, או 19 שעות טיפול למעסיק מטפל ישראלי. מי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו זכאי למחצית מכמות השעות.

מקבל גמלת סיעוד ברמה 4 המעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-19 שעות. מקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו, זכאי ל-9.5 שעות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית

ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

רמה 5:

גמלת סיעוד ברמה 5 מקנה 19 שעות טיפול שבועיות למעסיקים של עובד זר, או 23 שעות טיפול למעסיק מטפל ישראלי. מי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו זכאי למחצית מכמות השעות.

מקבל גמלת סיעוד ברמה 5 המעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-23 שעות. מקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו, זכאי ל-11.5 שעות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית

ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

רמה 6:

מקבל גמלת סיעוד ברמה 6 המעסיק עובד זר זכאי ל- 24 שעות שבועיות של מטפל אישי בבית, או 12 שעות - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

מקבל גמלת סיעוד ברמה 6 המעסיק מטפל ישראלי, זכאי ל-28 שעות. מקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו זכאי ל-14 שעות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית

ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.

 

קבלת גמלת סיעוד בכסף:

אלו הזכאים לגמלת סיעוד ברמה 1, ניתן להמיר את הגמלה לכסף בסכום של 1,407 ש"ח בחודש במקום שירותי הסיעוד, או להחליף חלק משעות הטיפול בגמלה בכסף.

כל שעת טיפול שווה ל-256 ש"ח בחודש.

לחילופין, עבור מקבלי גמלת סיעוד ברמה 2, 3, 4, 5 או 6, קיימות שתי אפשרויות לקבלת גמלה בכסף: הם רשאים להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף, למשך שנה וללא צורך בקבלת אישור. או להחליף שליש מהשעות לקצבה בכסף, בתנאי שגורם מוסמך מטעם הביטוח הלאומי בדק ואישר זאת. כל שעת טיפול ברמות אלה שווה ל- 204.7 ש"ח בחודש.

 

לאחר קביעת הזכאות על-ידי פקיד התביעות, תישלח בדואר הודעה לביתו של התובע.

אם אושרה זכאות לגמלת סיעוד, עו"ס או אחות קופת חולים יבקרו בבית כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד הנחוצים למבוטח וועדה מקומית תקבע אילו שירותים יינתנו.

במקרה של דחייה או אישור זכאות ברמה נמוכה מדי, ניתן לערער לוועדת ערעורים.

אחרי אישור הבקשה הזכאות תכנס לתוקף כ7 ימים אחרי מועד הגשת התביעה.

 

עבור מטופלים שמצבם התפקודי צפוי להשתפר (מטופלים שעברו ניתוחים/אשפוז, אחרי טיפולי פיזיותרפיה, נטילת טיפול תרופתי וכו') ישנה אפשרות לזכאות לגמלת סיעוד זמנית.
 

הקצבה הזמנית תקפה ל-60 יום בתנאי שזו הפעם הראשונה שאושרה למטופל גמלת סיעוד, הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית או שהוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום (כלומר עונה על הקריטריונים לגמלת סיעוד רמה 1). במקרים כאלו, המטופלים עוברים "במסלול קצר מועד- מהיר ולא יהיה צורך במבחן תלות.

 

אז איך למעשה מגישים את התביעה?

 

האפשרות המהירה והפשוטה ביותר היא הגשת טופס התביעה באופן מכוון, אך עבור אלו המעדיפים למלא ידנית את הטופס, ניתן לשלוח דרך בפקס, דואר או דרך סניף ביטוח לאומי.

 

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

תדפיס מידע רפואי מקופת החולים או תדפיס מהתיק האישי באתר קופת החולים (חתום ע"י רופא או אחות).

כתב ויתור סודיות רפואית חתום

אישורים לגבי כל ההכנסות של המבוטח ובן/בת הזוג עבור 3 חודשים רצופים מתוך 4 החודשים שקדמו לחודש שבו מוגשת התביעה, לא כולל קצבאות של הביטוח הלאומי או כל קצבת ניצולי שואה.

אבחון מגריאטר/פסיכיאטר לאלו הסובלים מירידה בתפקוד הקוגניטיבי (בני 90 ומעלה שבחרו באבחון גריאטרי במוסד יצרפו חותמת ואישור חתום ע"י רופא)

במידה והתובע גר בבית אבות, יש לצרף אישור חתום של בית האבות.

תובע לפני/בזמן/אחרי אשפוז יצרף מסמכים רפואיים וסיכומי הביניים והשחרור.
+iSavta.co.il
דירוג מאמר - מאת . תביעה לגמלת סיעוד- איך מגישים ומה עושים? - ציון 5/5

צרו קשר ישיר עם מטפלים ללא תיווך

49629

מטפלים באתר

הרשם לאתר

עקבו אחרינו בפייסבוק
והשארו מעודכנים!

מצאו מטפלים מצאו עבודה