בתי אבות באשדוד

תמונה מרכז אזורי לקשיש אשדוד
מרכז אזורי לקשיש אשדוד

ציון: 83

אשדוד

סיעודי, תשושי נפש