בתי אבות בבית אבות יד בנימין

תמונה בית סיעודי יד בנימין
בית סיעודי יד בנימין

ציון: 81

בית אבות יד בנימין

סיעודי