בתי אבות בקדימה צורן

תמונה הבית לאזרחים וותיקים  קדימה - צורן
הבית לאזרחים וותיקים קדימה - צורן

ציון: 89

קדימה צורן

סיעודי, תשושי נפש