בתי אבות בקיבוץ גזית

תמונה נוה גזית קיבוץ גזית
נוה גזית קיבוץ גזית

ציון: 88

קיבוץ גזית

סיעודי