בתי אבות בקיבוץ יד מרדכי

תמונה בית האורן קיבוץ יד מרדכי
בית האורן קיבוץ יד מרדכי

ציון: 91

קיבוץ יד מרדכי

סיעודי, תשושי נפש