בתי אבות בקיבוץ מזרע

תמונה אור העמק קיבוץ מזרע
אור העמק קיבוץ מזרע

ציון: 83

קיבוץ מזרע

סיעודי, תשושי נפש